SMO VM Cyklotrasy > Slováckem z Buchlova do Bojkovic

Cyklotrasy

Slováckem z Buchlova do Bojkovic

Naše trasa začíná stylově na trojvrší Buchlova, Modly s kaplí sv. Barbory a Holého kopce, které patří k výrazným dominantám Slovácka. Hrad Buchlov pochází z první poloviny 13. století. Jde o jeden z nejstarších hradů na Moravě, který je turisty velice vyhledávaný. Na sousedním vršku si můžeme prohlédnout kapli Sv. Barborky, která pochází ze stejného období. Po prohlídce hradu a okolí se můžeme občerstvit v areálu podhradí a vyrazit po cyklotrase 5050 směrem na Buchlovice.
V obci určitě navštivte barokní zámek, okolo nějž je vybudována nádherná barokní zahrada, s popisky stromů a volně se pohybujícími pávy. Pro menší je zde záchranná stanice a malá zoologická zahrada s množstvím domácích i exotických zvířat.
Pokračovat budeme po cyklotrase 5159 a dorazíme do obce Břestek, kde můžete vidět zajímavou přírodní památku - Břesteckou skálu, kde byly objeveny stopy prehistorického osídlení z mladší i starší doby kamenné.
Po cyklotrase 5150 a dojedeme do obce Tupesy. Neprojeďte bez povšimnutí kolem muzea keramiky. Po dalších třech kilometrech přijedeme na poutní místo Velehrad. Navštívit byste měli zdejší farnost s nádhernou barokní bazilikou s přilehlými budovami cisterciáckého kláštera. V podzemí baziliky je lapidárium. Toto místo také navštívil sv. papež Jan Pavel II., který zde sloužil mši. Odsud pojedeme kolem rybníka se skulpturami a během pár minut dorazíme do obce Modrá. Hned na začátku obce je archeoskanzen, kde se můžete seznámit s tím, jak vypadal každodenní život našich předků ve Velkomoravské říši.
Následuje asi šest kilometrů dále po cyklostezce a dorazíme do Starého Města. Při projížďce tímto městem můžeme navštívit Památník Velké Moravy, který byl vybudován nad základy hřbitovního kostela z 9. stol. V okolí se nachází rozsáhlé pohřebiště. Dále můžete navštívit Archeologickou lokalitu Špitálky, kde jsou vyzděny části základů kostela pocházejícího z 1. pol. 9. stol. Další památkou je Archeologická lokalita Na Dědině, kde najdete nízké zídky velkomoravského zděného paláce z pol. 9. stol. Ve Starém Městě se nabízí mnoho míst k posilnění či přespání.
Dále můžeme jet do Uherského Hradiště. Zde stojí za to navštívit Slovácké muzeum, které nabízí velké množství výstav. Kouzlo má i historické centrum města. Pokud budeme chtít dále pokračovat na kole, napojíme se na cyklotrasu 5049 a při projížďce Mařaticemi (část Uh. Hradiště) si obhlédneme dochované vinné sklepy a vinohradní domy pocházející z 18. stol. Nejvýznamnější památka Uherského Hradiště se nachází v Sadech, kde byl objeven církevní komplex, který mohl být sídlem arcibiskupa Metoděje.
Po 5 km dojedeme po cyklotrase 5049 podél vinic do Popovic, kde můžeme navštívit Potomákovo muzeum lidových krojů. Po dalších několika kilometrech dorazíme do další obce, Veletin, kde se nachází areál vinohradských staveb - búdy, jež jsou připomínkou místního vinařství, které zaniklo po epidemii révokazu na počátku 20. století.
Za malou chvilku dojedeme do Hradčovic, které jsou propojeny s další obcí Drslavice naučnou stezkou (na 9 místech se můžete seznámit s faunou a flórou přírodního parku Prakšická vrchovina).
Po rovince dojedeme do Uherského Brodu, kulturního centra Slovácka. Turisticky atraktivní je gotický kostel Mistra Jana Husa, barokní zámek, židovský hřbitov, dominikánský kostel a klášter Nanebevzetí Panny Marie, dominanta městského panoramatu. Za zmínku také stojí Muzeum Jana Amose Komenského v tzv. Starém zámku. Městem nás provede stezka městskou památkovou zónou, jež je doplněna zvukovými průvodci. Město poskytne vše potřebné pro turisty přes širokou nabídku restaurací a ubytování až po koupaliště nebo plavecký bazén.
Ale zpátky do sedel, napojíme se zpět na cyklotrasu 5049 a po 7 km dorazíme do Šumic. Zde za zastávku určitě stojí návštěva místního muzea, které se nachází v budově pošty a je věnované tomu, jak žili naši předkové.
Pokračujeme dále do Nezdenic, kde se můžeme napít místní sirovodíkové kyselky, která vyvěrá u bývalého kamenolomu . Ve středu obce stojí zámek v empírovém stylu. Další obcí, kterou budeme projíždět, jsou Záhorovice. Podíváme se na zatopený lom Modrou vodu, ochutnat můžeme místní kyselku.
Konečným bodem pro nás bude obec Bojkovice, kde jako poslední zastávku můžete navštívit gotický hrad Nový Světlov, který byl v 19. století přestavěn v tudorském slohu. V Bojkovicích je dostatečná nabídka stravování a ubytování, abychom byli čilí na další den.

Klikněte na mapu - podrobná verze 1:50 000
Délka trasy 53.1 km
Celkový čas 2:10
Úseky cesty typu "Lesní/polní" 9.6 km (18 %), 0:26
Úseky cesty typu "Vozová" 1.9 km (4 %), 0:04
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" 36.8 km (69 %), 1:28
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" 4.8 km (9 %), 0:11
Stoupání v úsecích 24.72 km (47 %), 1:06
Klesání v úsecích 20.63 km (39 %), 0:46
Maximální výška 490 m n.m. ("Buchlov - hrad")
Minimální výška 175 m n.m. ("(15101576)")
Převýšení 315 m
Celkem nastoupáno výškových metrů 381 m (sklon 1.5 %)
Celkem sjeto výškových metrů 601 m (sklon 2.9 %)
Maximální sklon do kopce 6.7 % (v úseku 150 m, (17001996) -> Nezdenice)
Maximální sklon z kopce 13.5 % (v úseku 550 m, (15100885) -> (15107137))Zdroj: Mapy, itinerář, profil a statistiky byly vygenerovány počítačovým programem Cyklotrasy. (www.cyklotrasy.info)
EU
Bílé Karpaty
TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, Z PROSTŘEDKŮ FONDU MIKROPROJEKTŮ SPRAVOVANÉHO REGIONEM BÍLÉ KARPATY