SMO VM Turistické zajimavosti > Cestiska

Turistické zajimavosti

Cestiska

Přírodní památka Cestiska – na 3 ha území můžeme spatřit bývalé kamenité pastviny. Mezi flóru, kterou zde můžeme vidět, patří jalovec obecný a borovice lesní a mnohé ohrožené druhy rostlin (kozinec dánský, ostřice ptačí nožka, pětiprstka žežulek, pětiprstka hustokvětá, …).

EU
Bílé Karpaty
TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, Z PROSTŘEDKŮ FONDU MIKROPROJEKTŮ SPRAVOVANÉHO REGIONEM BÍLÉ KARPATY