SMO VM Turistické zajimavosti > Dubiny

Turistické zajimavosti

Dubiny

Přírodní památka Dubiny – území o velikosti 1,4 ha nabízí květnou orchideovou louku s rozptýleným porostem dřevin. Můžeme zde spatřit ohrožené druhy orchidejí.
EU
Bílé Karpaty
TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, Z PROSTŘEDKŮ FONDU MIKROPROJEKTŮ SPRAVOVANÉHO REGIONEM BÍLÉ KARPATY