SMO VM Turistické zajimavosti > Haluzice

Turistické zajimavosti

Haluzice

Obec Haluzice
Těsně při zříceninách kostela se táhne asi 1 km dlouhá, 200 m široká a 50 m hluboká Haluzická prierva, která vznikla erozí potoka v málo hlinitých břidlicích a dolomitech tohoto flyšového pásma Bílých Karpat. Roklina se neustále rozšiřuje. V roce 1870 se přes ni dalo snadno přejít po lávce. Dnes je chráněným krajinným územím. Povrchové vody území reprezentuje Haluzický potok. Pramení jižně v území Haluzických kopaníc a v oblasti Haluzickej tiesňavy má jeden bezejmenný pravostranný přítok. Nevšední je ukončení toku v katastru obce Čtvrtek, kde vtéká zpět pod povrch.
Opevněný kostelík v obci Haluzice
Některé prameny říkají, že původně to ani nebyl kostel, ale hradiště. Toto tvrzení je pravděpodobně příliš odvážné. Zajímavé však je, že o tento opevněný kostelík projevil zájem i sám Matúš Čák Trenčiansky. Románský kostelík, jehož součástí byla obranná zeď se vstupní věží a střílnami. Samotný kostel měl zvonici a postupem času byl nejdříve goticky a později i renesančně upraven. Z vrcholu u kostelíka je za dobrého počasí vidět hrad Beckov, Trenčiansky hrad a mezi ekoaktivisty nepříliš oblíbená jaderná elektrárna Jaslovské Bohunice


EU
Bílé Karpaty
TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, Z PROSTŘEDKŮ FONDU MIKROPROJEKTŮ SPRAVOVANÉHO REGIONEM BÍLÉ KARPATY