SMO VM Turistické zajimavosti > Handlová

Turistické zajimavosti

Handlová

Báňský naučný chodník v rozsahu 9,5 km, s 13 stanovišti a dvěma oddychovými zónami je určen pro širokou veřejnost, ať už domácích obyvatel města Handlová nebo turistů. Slouží jako jedna z možností aktivního odpočinku. Návštěvníci / turisté se v lůně přírody seznámí s historií hornictví v Handlové a jejího okolí, získají poznatky o fauně a flóře v okolí, můžou si aktivně zasportovat. Běžný turista by měl zvládnout chodník podle odhadů za 4-5 hodin.

GPS:
48°43'38.388"N 18°45'36.215"E


EU
Bílé Karpaty
TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, Z PROSTŘEDKŮ FONDU MIKROPROJEKTŮ SPRAVOVANÉHO REGIONEM BÍLÉ KARPATY