SMO VM Turistické zajimavosti > Holešov

Turistické zajimavosti

Holešov

Šachova synagoga

Světově unikátní synagoga, barokně vyzdobená v tzv. polském stylu, je pozůstatkem bohaté minulosti židovské komunity v Holešově. Pojmenování pochází od učeného rabína Sabbatai ben Meir ha Kohena, zvaného Šach, který žil v 17. století. Jeho ostatky se nacházejí na holešovském židovském hřbitově. Byla postavena ve druhé polovině 16. století na místě starší dřevěné synagogy, jež vyhořela roku 1560. Modlitební sál v přízemí má krásně tepané řečniště z poloviny 18. století. Sál a tzv. ženskou galerii v prvním patře zdobí nástěnné rituální texty, ve druhém patře kdysi sídlila židovská škola. Nyní je zde instalována stálá expozice Židé a Morava.

 

Zemanova kovárna

Historie této kovárny sahá do 17. Století a je pojmenována po jejím posledním majiteli Emilu Zemanovi. Dochovala se v ní původní kovadlina, kožené dmychadlo a staré kovářské nástroje. Kovárna opět vyrábí, je veřejně přístupná a nabízí kované umělecké předměty k prodeji.

 

Muzeum a galerie v Holešově

Muzejní expozice, která nabízí pohled do minulosti Holešova a regionu. Zajímavé jsou historické zbraně, dokumenty o zámku nebo předměty týkající se Josefa Drásala, 242 cm vysokého "hanáckého obra", v 19. století zřejmě nejvyššího člověka v monarchii. V galerii je ve stejné budově instalována stálá výstava holešovských výtvarníků a konají se tu i krátkodobé výstavy.

Zámek a zahrady Holešov

Jde o jednu z velmi cenných historických památek města Holešova. Zámek je v současnosti nevyužíván, interiér není vybaven mobiliářem. Prostory nádvoří jsou však volně přístupné, stejně jako přiléhající zahrady.

Exkurze: každý den kromě pondělí v 10:00, 13:00 a 15:00

Bližší informace o možnostech a termínech prohlídek památek se dozvíte v městském informačním centru.

Úřední hodiny

Pondělí

8:00

19:00

Úterý

8:00

19:00

Středa

8:00

19:00

Čtvrtek

8:00

19:00

Pátek

8:00

19:00

Sobota

8:30

16:00

Neděle

8:30

16:00

     

 

Kontakt:

MIS Holešov

nám. Dr. E. Beneše 17

769 01 Holešov

tel.: 573 395 344


GPS:

49°19'59.044"N 17°34'41.62"E


EU
Bílé Karpaty
TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, Z PROSTŘEDKŮ FONDU MIKROPROJEKTŮ SPRAVOVANÉHO REGIONEM BÍLÉ KARPATY