SMO VM Turistické zajimavosti > Hostýn

Turistické zajimavosti

Hostýn

Svatý Hostýn – Jedná se o posvátnou horu Moravy v Hostýnských vrších. Na kopci je postaven chrám Nanebevzetí Panny Marie. Toto místo je symbolicky nejposvátnější hned po Velehradu. Součástí poutního areálu jsou křížové cesty a rozhledna, ze které můžete vidět velkou část střední Moravy, Nízký i Hrubý Jeseník, Chřiby, Pálavu a Bílé Karpaty. Je tam také pramen se svatou vodou.

EU
Bílé Karpaty
TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, Z PROSTŘEDKŮ FONDU MIKROPROJEKTŮ SPRAVOVANÉHO REGIONEM BÍLÉ KARPATY