SMO VM Turistické zajimavosti > Ilava

Turistické zajimavosti

Ilava

Ilavská zvonice

Ilavská zvonice, původně jednopatrová, se čtvercovým půdorysem (7 x 7 m). Pravděpodobně ji dal postavit již Blažej Maďar. Roku 1622 při velkém požáru, jemuž padlo za oběť několik domů byla poškozena a všechny zvony se roztavily. V roce 1625 si Ilavčané koupili nový zvon, další darovali Ostrožičovci. Další požár v roce 1695 - shořela střecha zvonice (zvony byly zachráněny). Nákladnou barokní přestavbou prošla zvonice také v roce 1756 za působení kněze, absolventa vídeňské univerzity a doktora filozofie Andreje Najzera. Bylo přistaveno i druhé patro s baňatou barokní střechou. Na konci 19. století zase po požáru, který novou uměleckou střechu poškodil, tuto nahradily jednoduchou - ve tvaru jehlanu, která je na zvonici dodnes.

Rímsko – katolícky kostol všechsvätých – kostol trinitárov

Z objektů zrušeného kláštera řádu trinitárů v Ilavě, (dnešní věznice) si církevní funkci zachoval bývalý klášterní barokní dvouvěžový kostel s velkou kryptu. Nacházejí se v něm původní barokní lavice, kazatelna, boční oltáře, varhany. Hlavní oltář není původní, pochází z dob úprav na farní kostel. Nástěnné malby také nejsou původní, mají 50 - 60 let. Zvýšenou pozornost trinitáři věnovaly vybavení sakristie. Ještě i dnes se v ní nacházejí některé nádherné, ornamenty zdobené skříně. Zvláštností kostela je i to, že se částečně nachází v prostorách věznice.

Ilavský hrad

Vznikl pravděpodobně v 12. století na vyvýšené Vážské terase, kde se dnes rozkládá město Ilava. Hradní areál byl několikrát přebudován a sloužil jako hrad, kostel, klášter nebo káznice. Bývalý klášterní, později farní kostel slouží dodnes svému účelu, hradní komplex slouží jako Vězeňské zařízení.

Kaštiel v Klobušiciach

Pochází z období kolem roku 1840. Přízemní budova je obklopená anglickým parkem s mnoha vzácnými dřevinami. Posledními vlastníky byly Šipekyovci. V nedávné minulosti v kostele sídlilo muzeum obchodu, to je však již přestěhováno a zámeček vlastní soukromá firma.

EU
Bílé Karpaty
TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, Z PROSTŘEDKŮ FONDU MIKROPROJEKTŮ SPRAVOVANÉHO REGIONEM BÍLÉ KARPATY