SMO VM Turistické zajimavosti > Kroměříž

Turistické zajimavosti

Kroměříž

Arcibiskupský zámek

Letní arcibiskupská rezidence stojí na místě původního hradu ze 13. století. O jeho přestavbu na zámek se zasloužil biskup Thurzo. Řádění švédských vojsk (1643) zanechalo na zámku jizvy, a tak prošel barokní rekonstrukcí pod vedením architektů Lucheseho a Tencally. Sněmovní sál (Velká jídelna) se stal v letech 1848-49 místem jednání Ústavodárného sněmu. Poslanci se však na nové ústavě nedohodli a zasedání nakonec rozehnala armáda. Sál má výbornou akustiku, což oceňují posluchači koncertů Kroměřížského hudebního léta nebo festivalu Hudba v zahradách a zámku v Kroměříži. V zámeckých prostorách se nacházejí kolekce kreseb a grafických listů, mincí a medailí, a především jeden z nejcennějších souborů obrazů v Česku. Jeho základ, zakoupený biskupem Karlem z Lichtenštejna, pochází ze sbírky anglického krále Karla I. Obsahuje např. díla od Cranacha, van Dycka, von Aachena, Veronesa, Brueghela st. Unikátním exponátem je Tizianův obraz Apollo a Marsyas. V knihovně se nachází přes 80 tisíc svazků, několik tisíc barokních skladeb uchovává hudební archiv. Podzámecká zahrada přiléhající k rezidenci představuje park anglického typu. Dochovala se v historické podobě. V Květné zahradě, vytvořené v barokním italském stylu, si lze povšimnout 244 metrů dlouhé kolonády, skleníků a galerií soch s postavami z antické historie a mytologie. V centrální Rotundě je instalováno Foucaultovo kyvadlo, které dokazuje rotaci Země. Zahrady a zámek v Kroměříži byly zapsány v r. 1998 na Seznam světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO.

Arcibiskupský zámek: Pro návštěvníky otevřen v sezónu duben-říjen mimo pondělí a dnu po svátku.

duben,říjen - pouze víkendy (9-16 hodin) + ohlášené skupiny

květen, červen, září - 9-17 hodin

červenec, srpen - 9-18 hodin

Historické sály: Prohlídka s průvodcem dle programu, vyvěšeného na vrátnici (prohlídka trvá asi 90 minut - nástup na poslední prohlídku 1,5 hodiny před koncem otevírací doby)

Vstupné:

plné 100,- Kč, snížené 60,- Kč, pro seniory 90,- Kč

Zámecká obrazárna: Prohlídka samostatná nebo s průvodcem podle programu, vyvěšeného na vrátnici (prohlídka trvá asi 60 minut - nástup na poslední prohlídku hodinu před koncem otevírací doby)

Vstupné:

plné 60,- Kč, snížené 35,- Kč, pro seniory 50,- Kč

Historické sály + obrazárna: Prohlidka s průvodcem do historických sálů a samostatná nebo s průvodcem do galerie.

Vstupné:

plné 120,- Kč, snížené 70,- Kč, pro seniory 110,- Kč

Příplatky za služby:

Cizojazyčný výklad (historické sály, obrazárna) 100% Prohlídka mimo pracovní dobu až 300%

Sala terrena: Prohlídka s průvodcem, asi 30 minut - poslední prohlídka 30 minut před koncem otevírací doby

Vstupné:

plné 40,- Kč, snížené 25,- Kč, pro seniory 30,- Kč

Věž: Výstup na věž bez průvodce (mimo větrné či deštivé dny), asi 30 minut, poslední nástup 30 minut před koncem otevírací doby

Vstupné:

plné 60,- Kč, snížené 35,- Kč, pro seniory 35,- Kč

 

Květná zahrada

Součástí přestavby města, zničeného v polovině 17. století válkou, se stal Libosad, postavený italskými architekty Filibertem Luchesem a Giovannim Pietrem Tencallou za hradbami města na neúrodné půdě pro potěchu všech uměnímilovných hostů. Na 16 ha byla vystavěna italská zahrada s cestami ve vysokých špalírech, s 244 m dlouhou galerií soch antických bohů a postav historie a bájí, s centrálním rondelem Rotunda v geometrickém středu oslavujícím svou výzdobou vodní živel a umění štukatérů, sochařů a freskařů. Přistavený nový vstup z první poloviny 19. století tvoří Čestný dvůr klasicistního typu ze stran uzavřený velkými skleníky (Hrubý a Tropický skleník) s mimořádně cennou sbírkou tropické a subtropické flóry. Prostředí zahrady je využíváno k výstavám, koncertům, slavnostem a především návštěvám občanů města i návštěvníků z domova ciziny. Celý komplex byl v roce 1998 pro svou dochovanou historickou i slohovou autenticitu architektury i krajinných a zahradních úprav v mimořádné slohové kvalitě a čistotě jako příkladný soubor ovlivňující rozvoj krajinářské architektury v Evropě, zapsán na Seznam světových kulturních a přírodních památek UNESCO.

 

Podzámecká zahrada

Z původní zahrady plné ovoce, zeleniny a květin, zásobující zámek v 15. století a přestavbě po třicetileté válce na zahradu, barokním stylem tvořící vstupní prostor do biskupské rezidence, se dalším vývojem stal krajinářský park o rozloze 64 ha. Rybníky, vodoteče, romantické stavby, bohaté zastoupení vzácných stromů z celého světa i koutek živé přírody, systematicky budovaný do konce 19. století, slouží dnes občanům města i návštěvníkům, zvláště v horkých letních dnech. Procházky parkem odhalují nové pohledy i na město, květiny a stromy vytvářejí pohodu, tak potřebnou v dnešní době.

 

Arcibiskupská mincovna

Mincovna ze 17. století, v níž po 200 let razili mince a medaile olomoučtí biskupové, byla zrekonstruována v roce 1998. Stálá expozice seznamuje návštěvníky s historií oboru. Zdejší sbírka církevních mincí ze 16. - 20. století patří ke světovým unikátům.

 

Arcibiskupské vinné sklepy

Zámecké vinné sklepy založil ve 13. století olomoucký biskup Bruno ze Šaumburku. Karel IV. je dal rozšířit na velikost 1030 m2. Teplota mezi 9-11 °C je vhodná pro uskladnění ryze přírodních vín, jejíž tradice je stará více než 700 let. Vína zrají v historických dřevěných sudech. Nejstarší z nich pochází z r. 1805. Využít lze nabídku komentované prohlídky s ochutnávkou a zakoupením vybraných vín. V r. 2003 byl otevřen Arcibiskupský archiv vín a na trh bylo uvedeno speciální víno pro liturgické účely.

Arcibiskupské zámecké víno Kroměříž

Na Kopečku 1487

767 70 Kroměříž

tel.: +420/573 336 922

fax : +420/573 336 869

www.arcibiskupskesklepy.cz

 

Muzeum Kroměřížska

Umístěné v domě č. 38, původně renesanční budově s klenbami a portálem, vybudované r. 1609 kardinálem Františkem z Dietrichsteinu v protobarokním slohu ze dvou domů s bohatou historií (1636-1643 jezuitský seminář, pak vrchnostenský kapitulní dům biskupské správy). Sídlo Muzea Kroměřížska.

V objektu jsou i výstavní prostory, kde probíhají krátkodobější výstavy, výtvarné i muzejní, ale i výstavy s programy pro školní děti a mládež.

Objekty muzea:

Zámek Chropyně

  • Půvabný lovecký zámek v sousedství velkého rybníka.
  • Rytířský sál s kazetovým stropem a erby Fürnstenbergů a v něm velká sbírka zbraní chladných i palných z 30. leté války.
  • Ječmínkův sál, kde je stále prostřeno pro návrat hanáckého krále.
  • Expozice z dějin města počínaje pravěkem. Zemědělství, rybnikářství, lidová kultura.
  • Expozice chropyňského rodáka Emila Filly – je v rekonstrukci, informace na internetu.
  • V liché roky Hanácké slavnosti.

Rymice u Holešova

  • Soubor staveb lidové architektury.
  • Doškové chaloupky s vybaveným interiérem, sedlářská a kovářská dílna, větrný mlýn, to vše můžete navštívit s průvodcem v Rymicích u Holešova

Větrný mlýn Velké Těšany

  • Dřevěná dvoupatrová stavba se sedlovou střechou a mohutnými lopatami je výraznou dominantou v krajině.
  • Při prohlídce se seznámíte s funkcí mlýna.

 

Provozní doba Muzea Kroměřížska

Pondělí – zavřeno, Úterý – Neděle: 9-12, 13-17h.

 

Radnice

Nejvýznamnější budovou na Velkém náměstí je radnice postavená v letech 1150 - 1611. Základ nynější podoby získala díky biskupu Františku z Dietrichsteinu. Původně jednopatrová budova byla několikrát stavebně upravována, v polovině 19. stol. pak doplněna o druhé patro, balkon a dvouramenné schodiště. Hodiny na věži jsou z počátku 17. století. Vrchní ciferník ukazuje hodiny, spodní minuty. V přízemí je do zdi druhotně zasazena pamětní deska biskupa Karla II. Lichensteina jako doklad renovace v 60. letech 17. století. Radnice je dnes sídlem městského úřadu.

 

Františkánský klášter

V historickém jádru Kroměříže se dochovala část františkánského kláštera z let 1617-20. Po zrušení církevního řádu v roce 1788 byl objekt využíván k soukromým účelům, např. jako vojenská pekárna či octárna. Své dětství tu trávil Max Švabinský. Jeho lunety, původně určené pro Národní divadlo, se dnes nacházejí na vnějších stěnách budov. Hlavní část bývalého kláštera byla upravena na penzion Na Octárně

 

Přírodní park Záhlinické rybníky

Jde o významnou oblast mokřadů a rybníků, která slouží jako hnízdiště vzácných ptáků jako například kormorán velký, volavka popelavá aj. Žijí zde i chráněné druhy savců, především netopýrů.


GPS:

49°18'0.299"N 17°23'37.146"E


EU
Bílé Karpaty
TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, Z PROSTŘEDKŮ FONDU MIKROPROJEKTŮ SPRAVOVANÉHO REGIONEM BÍLÉ KARPATY