SMO VM Turistické zajimavosti > Pohořelice

Turistické zajimavosti

Pohořelice

Zámek Pohořelice

Zámek z roku 1780, přestavěný v 19. století.
Pohořelický zámek stojící na půdorysu přibližně ve tvaru písmene U je jednopatrová stavba prostých až strohých tvarů. V přímém kontrastu k této jednoduché budově vystupuje výrazná, působivá architektura barokního kostela. Kostel je se zámkem přímo propojen průchodem ve výši prvního zámeckého patra. Obě stavby funkčně i architektonicky zjevně rozdílné tvoří spolu jeden komplex.

EU
Bílé Karpaty
TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, Z PROSTŘEDKŮ FONDU MIKROPROJEKTŮ SPRAVOVANÉHO REGIONEM BÍLÉ KARPATY