SMO VM Turistické zajimavosti > Rasová

Turistické zajimavosti

Rasová

Přírodní památka Lom Rasová (4,4 ha) tvoří opuštěný pískovcový lom ležící 2,5 km jihovýchodně od obce Komňa. Lom, zčásti zatopený vodou, je cennou lokalitou s výskytem ohrožených druhů rostlin a živočichů. Na opuštěných plochách lomu se vyskytuje například vstavač vojenský, pětiprstka hustokvětá, prstnatec májový, kruštík bahenní a vzácná hruštička okrouhlolistá. Původně bylo jezírko lomu významnou lokalitou obojživelníků čolka velkého, horského i obecného, ale nelegálně vysazenými rybami byli tito obojživelníci téměř vyhubeni. Dnes zde přežívají pouze kuňky žlutobřiché a ropuchy obecné. Na volných plochách lomu nacházejí vhodné podmínky plazi zastoupení ještěrkou obecnou a užovkou hladkou. Občas se zde vyskytuje naše největší sova - výr velký.

EU
Bílé Karpaty
TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, Z PROSTŘEDKŮ FONDU MIKROPROJEKTŮ SPRAVOVANÉHO REGIONEM BÍLÉ KARPATY