SMO VM Turistické zajimavosti > Staré Město

Turistické zajimavosti

Staré Město

Staré Město se rozkládá na pravém břehu řeky Moravy v blízkosti města Uherské Hradiště, v jižní části Zlínského kraje.

Území Starého Města bylo osídleno v pravěku, v době římské i v době příchodu prvních Slovanů. Největšího významu však zdejší osídlení dosáhlo v 9. století, kdy se stalo součástí jednoho z hlavních center Velké Moravy, Veligradu. Na půdě budoucího města se tehdy nacházel kamenný knížecí palác s rotundou sv. Michaela, okolo něhož vznikla rozsáhlá sídliště a řemeslnické areály. Další zděné kostely stály na Špitálkách, na jihozápadním okraji města, a Na Valách, na okraji historického centra, kde v průběhu 9. století bylo pohřbeno více než 3000 obyvatel Veligradu-Starého Města. Nescházeli mezi nimi velmoži a knížata, ale ani lidé chudí a otroci. Nejvýznamnější archeologické nálezy z období raného středověku získané na půdě Starého Města během déle než sto let trvajících výzkumů jsou prezentovány v nově zrekonstruovaném Památníku Velké Moravy.

K významnému rozvoji Starého Města došlo po otevření Severní dráhy císaře Ferdinanda (1841) a výstavbě cukrovaru bratří Mayů (1868). Jako největší obec České republiky (6.800 obyvatel) bylo Staré Město v roce 1997 povýšeno na město. V roce 2006 bylo po rekonstrukci otevřeno Společensko-kulturní centrum s bohatým kulturním i společenským využitím. Staré Město patří k významné národopisné oblasti Dolňácko.

 

Památník Velké Moravy

                Památník Velké Moravy, od roku 1969 Národní kulturní památka, byl vybudován v lokalitě Na Valách na počátku 60. let 20. století. V jeho interiéru se nacházejí původní základy kostela z poloviny 9. století a hroby z období Velké Moravy. Nová stálá expozice prezentuje život obyvatel Veligradu v období raného středověku. Objekt je ve správě Slováckého muzea.

 www.slovackemuzeum.cz

 

Archeologická lokalita Špitálky

Na místě objevu kostela z 1. poloviny 9. století jsou v kameni a maltě vyzděny části jeho základů. V nadzemní části měl kostel vzhled byzantské církevní stavby a od západu byl k němu přistavěn nartex, chrámová předsíň.

www.slovackemuzeum.cz

 

Archeologická lokalita Na Dědině

Na místě velkomoravského zděného paláce z poloviny 9. století jsou realizovány nízké zídky, které dokumentují průběh jeho základů. Palác byl kamennou stavbou, měl litou maltovou podlahu a střechu z pálených hliněných tašek. Představuje sídlo významného velmože, které existovalo až do poloviny 12. století. Nachází se na hřbitově.

 

Kostel sv. Michaela

Současný chrám byl velehradskými cisterciáky zbudován v první polovině 13. století, v období pozdně románského slohu. Vznikl na místě ještě starší církevní stavby, velkomoravské rotundy postavené ve druhé polovině 9. století. Po ničivém požáru byl kostel v roce 1734 barokně přestavěn, sakristie je novodobá. Ve zdivu jsou viditelné římské cihly z 2. století n.l.

www.farnoststaremesto.cz

               

Kaple sv. Jana Křtitele

Je jednou z nejstarších existujících zděných staveb na Moravě. Byla postavena už ve druhé polovině 12. století a měla funkci kostnice. Její půdorys tvoří šestistěn s výklenkem pro oltář. Nachází se u vstupu na hřbitov. 

 

Socha sv. Jana Nepomuckého

Sochařsky i architektonicky náročnější prací z 18. století je sousoší sv. Jana Nepomuckého. Nachází se u vstupu na hřbitov.GPS:

49°4'54.658"N 17°26'26.784"E


EU
Bílé Karpaty
TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, Z PROSTŘEDKŮ FONDU MIKROPROJEKTŮ SPRAVOVANÉHO REGIONEM BÍLÉ KARPATY