SMO VM Turistické zajimavosti > Súľovské skaly

Turistické zajimavosti

Súľovské skaly

Súľovský hrad, v historických pramenech někdy nazýván i Roháč, neměl větší strategický význam. Byl to malý, pozorovací hrad se značným výškovým rozdílem jeho horní a dolní části, které byly spojeny tunelovou chodbou vytesanou do skály. Sloužil na pozorování silnic a jako úkryt cenností okolním zemanům a šlechtě v době vojenských událostí.

Známějším pojmem jako Súľovský hrad / 15. století / jsou určitě Súľovské skály, mezi nimiž jsou ve skalním městě jeho zříceniny. Na těžko přístupném místě jsou už jen poslední stopy středověké stavby. Hrad vzhledem ke horší dostupnosti / 567 m nad mořem / nemohl mít závažnější obrannou roli a spíše se uplatnil jako článek v signalizační soustavě. 

Okolím hradu vede i naučná stezka Súľovské skály. Jde o okružní, 7,5 km dlouhý chodník s 17. zastávkami s ochranářsko-vlastivědným zaměřením. Vychází ze Súľova, vede západním okrajem Národní přírodní rezervace, pokračuje severním směrem až k zastávce č. 8, kde vystupuje západním směrem dolinou k hradu Súľov. Zde se spojuje na zelenou značku a pokračuje s ní po státní silnici Jablonové - Súľov.

EU
Bílé Karpaty
TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, Z PROSTŘEDKŮ FONDU MIKROPROJEKTŮ SPRAVOVANÉHO REGIONEM BÍLÉ KARPATY