SMO VM Turistické zajimavosti > Trenčín

Turistické zajimavosti

Trenčín

Trenčiansky hrad

Dominanta Trenčína i celého Pováží střeží pradávné obchodní trasy spojující středomořskou oblast s Baltem a severní Evropou. Na místě dnešního hradu stálo v období Velké Moravy hradiště jako správní centrum přilehlého regionu. Dnešní hrad vznikl v 11. století jako pohraniční pevnost, strážící důležité vážské brody a významné karpatské průsmyky, přes které procházely obchodní cesty spojující oblast severního Uherska a středoslovenských báňských měst s Čechami, Moravou, Slezskem a Polskem. V dalších stoletích se stal sídlem pohraničního komitátu, královské a později šlechtické župy. Dnes jsou v jeho starobylých prostorách umístěny výstavní prostory a několik expozice Trenčínského muzea. Je národní kulturní památkou. Historie hradního bradla sahá až do období Římského impéria, čehož důkazem je i nápis na hradní skále, hlásající vítězství II. římské legie nad Germány při Laugaríciu z roku 179 n. l. Na hradě jsou pořádány různé výstavy a expozice. Během léta probíhají představení skupin historického šermu a mnoho dalších akcí.

Trenčianske múzeum Trenčín

Trenčianské muzeum je kulturní a vědecká instituce s krajskou působností a více než 120 let dlouhou historií. Trenčianske muzeum navzdory svým přírodovědným tradicím je muzeem vlastivědného typu. Vlastní a spravuje sbírkové fondy historického, uměleckého, přírodovědného, literárně-historických či národopisného charakteru, bohaté sbírky z oblasti numismatiky, faleristiky, filokartie, militárií a zbraní, uměleckého řemesla a pod.

Otvírací hodiny

Celoročně (krom pondělí):
9:00 – 16:00 hod.
Vstupné:
Dospělí: 0,99 € / 30,- Sk
Děti, studenti, důchodci: 0,49 € / 15,- Sk

www.muzeumtn.sk

Synagoga

Trenčínská synagoga patří k nejkrásnějším a nejzajímavějším dílům svého druhu na Slovensku. Byla postavena v blízkosti starší synagogy v roce 1913 podle projektu berlínského architekta dr. Richarda Scheibnera trenčínskou stavební firmou Fuchs a Niegreisz. Historizující stavba s byzantskými a maurskými - orientálními prvky stojí v severním rohu náměstí Ľudovíta Štúra. Synagoga sloužila svému účelu do 2. světové války, během níž byla znesvěcena a inventář rozkraden. Obnova památky proběhla v letech 1974 - 1984. Malá kaple v zadní části objektu byla obnovena v roce 1990. Po obnově centrální prostor objektu pod kupolí slouží jako příležitostná výstavní síň.

Římský nápis

Nejvýznamnější římská epigrafická památka ve střední Evropě na sever od Dunaje, zachována in situ. V poslední třetině 2. století rozpoutal vpád germánských kmenů Markomanů a Kvádů jeden z nejnebezpečnějších konfliktů mezi římskou říší a kmeny zadunajských barbarů. V roce 179, posledním roce války, pronikli detašované oddíly II. legie pomocné (II Legio Adiutrix) z posádky v Aquincu (dnes Budapešť) údolím Váhu až k Laugariciu, dnešnímu Trenčíně. Tuto jedinečnou památku, vytesanou do hradního brala je možné vidět z terasy hotelu Tatra.

Katov dom

Lze jej vidět na nejstarší vedutě Trenčína z roku 1580. Podle lidové tradice byl v 17. století obydlím městského kata a městskou šatlavou. Pravděpodobnější je, že za svůj název vděčí až romantickému 19. století, kdy tu prý přebýval městský dráb. Je jediným zachovaným dokladem podoby středověkého měšťanského domu v Trenčíně. Renesanční, původně zřejmě gotický třípodlažní objekt s dvouprostorovou dispozicí a dřevěnou oběžnou pavlačí, stojí na Ulici Matúše Čáka při přístupové cestě na hrad. Dnes ho spravuje Trenčínské muzeum, které ve spodní části umístilo expozice "Právo a zákon ve starém Trenčíně" a "Ze starého Trenčína". Horní část slouží jako výstavní síň.

Duben - listopad: krom neděle a pondělí od 9.00 – 17.00

Vstupné:

Dospělí 0,99 eur

Děti, studenti, důchodci 0,49 eur


Farské schody

Renesanční Farské schody postavili v roce 1568 jako obrannou komunikaci, po níž nastupovali členové městských řemeslnických cechů k obraně městských hradeb. Současně sloužily jako přístupová cesta k městské zbrojnici, postavené v roce 1565. Schody byly poškozeny při požárech Trenčína v roce 1708, 1790 a 1886. Po opravě se jejich funkce změnila na veřejnou komunikaci. Spojovaly střed města s areálem Farského kostela, hradem a později i lesoparkem Brezina. Farské schody najdete na konci farní ulice. Přejít musíte přesně 88 schodů a zavedou vás směrem na hrad.


GPS:

48°53'46.355"N 18°2'36.535"E


EU
Bílé Karpaty
TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, Z PROSTŘEDKŮ FONDU MIKROPROJEKTŮ SPRAVOVANÉHO REGIONEM BÍLÉ KARPATY