SMO VM Turistické zajimavosti > Tupesy

Turistické zajimavosti

Tupesy

Tupesy – keramika: Muzeum představuje tradici hrnčířského a keramického řemesla, zejména majoliky, jehož vzestup se v regionu Slovácka váže k příchodu novokřtěnců - zručných řemeslníků - v 16. století. Velký rozmach výroby majolikové keramiky nastal počátkem 20. stol. Součástí muzea je také malá prodejna, kde si návštěvníci mohou zakoupit tradiční Tupeskou keramiku, lidovou majolikovou keramiku, habánské fajánse i moderní a originální majolikovou keramiku Juráje Jiřího Kalabise.

Otevírací doba:

Celoročně v době naší přítomnosti:

pondělí - pátek: 9:00 - 16:00

víkendy: červen - září 10:00 - 16:00

http://www.muzeumkeramiky.cz


GPS:

49°5'2.069"N 17°22'10.746"E


EU
Bílé Karpaty
TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, Z PROSTŘEDKŮ FONDU MIKROPROJEKTŮ SPRAVOVANÉHO REGIONEM BÍLÉ KARPATY