SMO VM Turistické zajimavosti > Uherské Hradiště

Turistické zajimavosti

Uherské Hradiště

Uherské Hradiště: Slovácké muzeum nabízí velké množství expozic a zajímavých výstav. Za zmínku stojí dochované části městského opevnění pocházející z první poloviny 14. stol. a ze 17. století. Dominantou Masarykova náměstí je farní kostel sv. Františka Xaverského. Kostel je součástí komplexu jezuitských budov. Na náměstí se také nachází barokní kašna. Další významnou stavbou na náměstí je lékárna U Zlaté koruny, která je postavena v barokním slohu. Renesanční stavbou je Dům U Slunce. Původně byl využíván jako skladiště soli, v současnosti slouží jako hotel. Na Mariánském náměstí je významnou stavbou Morový sloup, který byl postaven jako výraz díků za odvrácení morové epidemie v roce 1715.

http://www.uherske-hradiste.cz/

 

Slovácké muzeum

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti zaujímá v síti českých a moravských muzeí významné postavení. Nejen svým stářím či množstvím sbírkových předmětů, ale především zaměřením a pracovními výstupy upoutává zájem odborné i laické veřejnosti. Není typicky vlastivědným zařízením. Již od svého vzniku se profilovalo etnografií a archeologií, později výtvarným uměním a historií. Výzkumný a sběratelský záběr na celou národopisnou oblast Slovácka jej řadí mezi regionální instituce. Z původně malého kulturního zařízení, zrozeného z obětavého úsilí a nadšení vlastenecky zaměřených pracovníků, vznikla profesionální a vysoce odborná instituce, která slouží veřejnosti v několika budovách.

Smetanovy sady 179, Uherské Hradiště

Otevírací doba:
pondělí–neděle 9.00–12.00, 12.30–17.00 hodin

Výstavy včetně stálé expozice Slovácko
Děti, studenti, důchodci: 20 Kč
Dospělí: 40 Kč
Rodinné vstupné (2 dospělí, 1 a více dětí): 70 Kč
Rodinné pasy: 50 Kč

Výstavy bez stálé expozice
Děti, studenti, důchodci: 15 Kč
Dospělí: 30 Kč

Výukové programy: 10 Kč/dítě


GPS:

49°4'13.897"N 17°27'31.63"E

 

EU
Bílé Karpaty
TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, Z PROSTŘEDKŮ FONDU MIKROPROJEKTŮ SPRAVOVANÉHO REGIONEM BÍLÉ KARPATY