SMO VM Turistické zajimavosti > Zemianske Podhradie

Turistické zajimavosti

Zemianske Podhradie

V obci se nachází v evropském měřítku ojedinělý evangelický kostel s elipsovitou apsidou (půdorysem), ve střední Evropě najdete podobný již jen jeden - v Německu. Stejně tak se zde nachází zámek, který patřil rodině Ostrolúckych (Adela z jejich rodu byla životní láskou Ľudovíta Štúra) a za obcí se nachází jedno z nejvýznamnějších archeologických nalezišť (hradiště z pozdní doby bronzové r. 1250-751 př. Kr.).

EU
Bílé Karpaty
TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, Z PROSTŘEDKŮ FONDU MIKROPROJEKTŮ SPRAVOVANÉHO REGIONEM BÍLÉ KARPATY