Spolupráce obcí O projektu

O projektu

V pátek 30. července se ve Valašských Kloboukách konal poslední seminář v rámci mikroprojektu Společnou cestou česko-slovenských pohraničím. Jeho náplní bylo představení výsledků a vyhodnocení průběhu realizace mikroprojektu. Seminář zahájil příspěvek Ing. Ladislava Kryštofa, předsedy Sdružení měst a obcí Východní Moravy, který akcentoval nutnost lokální iniciativy pro rozvoj cestovního ruchu v regionu. Ředitel Trenčianské regionálné rozvojové agentúry, přeshraničního partnera mikroprojektu, Ing. Stanislav Dreisig,pak na úvod semináře zdůraznil obzvlášť skutečnost, že infrastruktura pro cestovní ruch, zvláště cykloturistiku, konečně alespoň zčásti získává nádech kvality již léta známé od našich západních sousedů. Nyní je klíčové pokračování v započatých aktivitách, dopracování ambiciózních projektů, které například ve Zlínském kraji doprovází kvalitními cyklostezkami hlavní vodní osy regionu, a v neposlední řadě propagace v rámci regionů i s přesahem mezi nimi. Mikroprojekt Společnou cestou česko-slovenským pohraničím se věnuje právě marketingu Zlínského a Trenčínského kraje v jednom integrovaném celku. Ukazuje, že zdejší regiony disponují bohatou nabídkou turistických atraktivit, že nejsou jen destinací pro jednodenní až dvoudenní výlety, ale lze zde plnohodnotně strávit i týden.
Představení samotných výsledků mikroprojektu se ujal jeho projektový manažer Mgr. Ladislav Čoček. Už od června můžete listovat tištěnými Rozhledy Východní Moravy, jež jsou tematicky zaměřeny na mikroprojekt a cestovní ruch ve Zlínském a Trenčínském kraji. Čtenáři jsou zde obeznámeni s průběhem realizace mikroprojektu, s prezentovanými produkty cestovního ruchu i s některými vybranými turistickými atraktivitami na pomezí Česka a Slovenska. V červenci byly vydány do distribuce orientační mapy, jejichž cílem je seznámit návštěvníky regionu s cyklistickými výlety podrobně prezentovanými na webových stránkách mikroprojektu. Účelem tohoto výstupu je především právě propagace webu, který slouží jako hlavní informační portál.
Webové stránky, hlavní fyzický výstup mikroprojektu, umožňují významnou interaktivitu při prezentaci vybraných cyklistických a pěších výletů. Právě zde se otevírá příležitost pro lokální iniciativu, zapojení obcí a snahu „prodat“ své zajímavosti. Rozsáhlá kapacita webu umožňuje prezentaci různorodých subjektů, důležitá je však jejich aktivita. Obce mohou kdykoliv poslat své propagační články, včetně fotografií,kontaktů, odkazů, otevíracích dob a cen vstupného na koupalištích, v muzeích a různých jiných turistických atraktivitách na adresu Sdružení měst a obcí Východní Moravy (smovm@seznam.cz). Tyto pak budou obratem umístěny na webové stránky.
Jádrem nabídky mikroprojektu pro turisty jsou na webu cyklistické a pěší výlety po Zlínském a Trenčínském kraji, z jejichž popisu se lze prostřednictvím odkazů dostat k charakteristice jednotlivých atraktivit. Na webových stránkách je prezentováno 12 tras pro cykloturisty, které protínají maximální možné množství zajímavých míst v kraji. Kvůli snadnosti orientace v terénu jsou výlety vedeny výhradně po značených cyklotrasách a na webových stránkách je ke každé z nich k dispozici orientační i podrobná mapa, výškový profil, itinerář a statistiky. Původně bylo projektováno 11 tras, ale na základě zpětné vazby z pracovního semináře mikroprojektu konaného v Trenčíně byla přidána ještě trasa v oblasti z Brezové prod Bradlom do Skalice. Ani nyní není seznam cyklistických výletů uzavřený. Máte příležitost prezentovat Sdružení měst a obcí Východní Moravy své zajímavé podněty, na jejichž základě mohou být doplněny další cyklotrasy. Jejich celkový počet však z důvodu snadné orientace na webu a udržení kvality obsahu nebude přesahovat 15 – širší nabídka výletů s jednodušší náplní je k dispozici na jiných portálech.
Nabídka pěších tras je zaměřena na specifický produkt – přechod po česko-slovenských hraničních pohořích v oblasti Zlínského a Trenčínského kraje, Javorníkách a Bílých Karpatech. 258,1 km trasy je rozděleno do sedmi etap a vedeno po značených stezkách Klubu českých turistů. Stejně jako u cyklotras je zde přístup k tisknutelným mapám a dalším doplňkům pro usnadnění plánování a orientace.
Významnou vlastností cyklistických i pěších výletů prezentovaných na webových stránkách mikroprojektu je flexibilita. Turisté nemusí absolvovat celou navrženou trasu v jeden den, v popisu je upozorňováno na místa, kde se dá občerstvit či přespat. Cyklotrasy se často protínají nebo na sebe navazují, lze je tedy kombinovat do delších či kratších okruhů. Itineráře a mapy na webových stránkách spolu s popisem zajímavostí umožňují zájemcům sestavit si svého „průvodce“ po regionu, naplánovat si trasy odpovídající jejich schopnostem a potřebám.
Realizace mikroprojektu Společnou cestou česko-slovenským pohraničím skončila měsícem červencem, věříme však, že nový turistický informační portál bude žít svým životem v období udržitelnosti i déle. Důležitou roli bude samozřejmě hrát aktivita místních samospráv – výsledky mikroprojektu nabízejí výjimečnou příležitost k prezentaci obcí, měst, jejich atraktivit i služeb cestovního ruchu s minimálními náklady. Stačí sestavit propagační článek a odeslat jej na adresu smovm@seznam.cz. Doufáme, že se rozvine široká síť spolupracujících subjektů na obou stranách česko-slovenské hranice a že portál mikroprojektu bude nadále nabývat na informační hodnotě.
EU
Bílé Karpaty
TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, Z PROSTŘEDKŮ FONDU MIKROPROJEKTŮ SPRAVOVANÉHO REGIONEM BÍLÉ KARPATY