SMO VM Turistické zajimavosti > Bošáca

Turistické zajimavosti

Bošáca

Vrch Turecko, obec Bošáca
Nad obcí Bošáca se tyčí vrch Turecko (351 m), jehož severní část tvoří lesostepi a jižní skalnatá step. Toto území bylo v roce 1962 prohlášeno za chráněné naleziště vzácných živočichů, květin a lesních porostů. Žije zde více vzácných druhů hmyzu, plazů a vyšších obratlovců. Kopec Turecko dostal jméno od tábora, který zde měli Turci, když bezvýsledně dobývali hrad Beckov.

GPS:

48°50'27.465"N 17°49'49.552"E

 

EU
Bílé Karpaty
TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, Z PROSTŘEDKŮ FONDU MIKROPROJEKTŮ SPRAVOVANÉHO REGIONEM BÍLÉ KARPATY