SMO VM Turistické zajimavosti > Doubravy

Turistické zajimavosti

Doubravy

Přírodní památka Uhliska

V nivě Černého potoka severně od obce Doubravy najdeme výjimečnou přírodní lokalitu, která byla spolu se svým širším okolím (tzv. Zelené údolí u Doubrav) zařazena dokonce mezi evropsky významné. Zdejší podmáčené louky, mokřady a čistý potok se systémem přehrazených příkopů a tůněk nabizejí vhodné prostředí mnoha druhům obojživelníků i mnoha druhům motýlů či brouků. Stejně výjimečná je zde i flóra - rostou zde dokonce dva druhy orchidejí, prstnatec májový a prstnatec pleťový.
EU
Bílé Karpaty
TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, Z PROSTŘEDKŮ FONDU MIKROPROJEKTŮ SPRAVOVANÉHO REGIONEM BÍLÉ KARPATY