SMO VM Turistické zajimavosti > Dubnica nad Váhom

Turistické zajimavosti

Dubnica nad Váhom

Kostel sv. Jakuba
Nejstarším archivním dokladem, v němž se zmiňuje tento kostel, je listina ostřihomské kapituly z roku 1276. Kostel je gotický, barokně upravený v roce 1754. Jeho prostory jsou zaklenuty křížovými klenbami. Nacházejí se zde barevná okna z 19. století a také novější od Vincenta Hložníka ze 40. let. Oproti sakristii na patře je pánské oratorium. Kostel je obklíčen zděnou ohradou a barokní vstupní branou. Kostel sv. Jakuba je zapsán v Ústředním seznamu kulturních památek.
Renesanční kaštieľ
Renesanční zámek je z 1. poloviny 17. století, jeho největší úpravy nastaly v 18. století. Patrová budova s bočními křídly vybíhajícími do úhlu má ve středním křídle vřetenové schodiště. Z druhé strany objektu se nachází Dubnický park. V renesančním zámku dnes sídlí hotel Astoria Lux a restaurace Chateau Mignon.

EU
Bílé Karpaty
TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, Z PROSTŘEDKŮ FONDU MIKROPROJEKTŮ SPRAVOVANÉHO REGIONEM BÍLÉ KARPATY