SMO VM Turistické zajimavosti > Horná Súča

Turistické zajimavosti

Horná Súča

Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel sv. Jana Nepomuckého byl postaven v roce 1771 a v témže roce byla založena i farnost. Jelikož se kvůli postupnému populačnímu růstu obce kostel stával nedostačujícím, byly mu v roce 1909 přistaveny boční lodě. Nad hlavním vchodem je kamenný dvojitý znak na štítu, dokonalá kamenická práce. V roce 1935 byl interiér kostela vymalován. Při kostele se nachází Park Michala Rešetky.

Přes obec Horná Súča vede cyklotrasa, která prochází přes všechny hornosúčanské kopanice: Dúbrava, Závrská, Vlčí Vrch, Trnávka Krásný Dub. Z Trnávky přes horské cesty se dá dostat přes hranice do Šanova a z Vlčího Vrchu do Žítkové.

 

Osada Dúbrava

Na Dúbravě se nachází filiální kostel zasvěcený Panně Marii Sedmibolestné. V roce 1939 - 40 se začala budovat kaple. Kaple se vystavila z materiálu, který zůstal z výstavby školy. Mše v kapli se i nyní dělají pravidelně každý měsíc v roce. Na kapli je zvonice, na níž se zvoní každý den na oběd, večer, při úmrtí. Zvon je litý z oceli, vyrobený v Trnavě. Svěcení se konalo 2. července 1994 posvětil jej kardinál Ján Chryzostom Korec. Na osadě Dúbrava se nachází kulturní památka - Roľnícka usedlost.

 

Vrch Chabová

je výrazný zalesněný vrch (751 m) již ve slovenské části Bílých Karpat, který dominuje širokému okolí. Na panelu se vzpomíná jméno prof. Josefa Černíka, rodáka ze Staříče u Místku, který však většinu života strávil v Bojkovicích. Po celý život sbíral lidové písně Moravských Kopanic a v r. 1908 je vydal i v knižní podobě. Některé z nich opěvovaly i krásu Chabové. Na informačním panelu najdeme i výhledové panorama. Zjistíme z něj, že za dobré viditelnosti je odtud možné zahlédnout i Malou Fatru, Strážovské vrchy či Povážský Inovec.

EU
Bílé Karpaty
TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, Z PROSTŘEDKŮ FONDU MIKROPROJEKTŮ SPRAVOVANÉHO REGIONEM BÍLÉ KARPATY