SMO VM Turistické zajimavosti > Křídlo

Turistické zajimavosti

Křídlo

Zřícenina Křídlo – Původně hrad pocházející z poloviny 14. stol. Koncem 15. stol. byl hrad zbořen vojsky uherského krále Matyáše Korvína v česko-uherských válkách. Z hradu se do současnosti dochovala část obvodové hradby, spodní část okrouhlé věže, základy hradního paláce a vstupní brány. Hradní zřícenina je volně dostupná.

EU
Bílé Karpaty
TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, Z PROSTŘEDKŮ FONDU MIKROPROJEKTŮ SPRAVOVANÉHO REGIONEM BÍLÉ KARPATY