SMO VM Turistické zajimavosti > Považská Bystrica

Turistické zajimavosti

Považská Bystrica

Považská Bystrica je město ležící na severozápadním Slovensku mezi Trenčínem a Žilinou, navěky svázané s páteří Slovenska - Váhom. Příznivá klima malé kotliny obklopeno prstencem hor, úrodná půda, náplavové kužele a nivy říčky Domanižanky i výhodná poloha na důležité obchodní cestě vedoucí podél toku Váhu sem přilákali člověka už v dávných dobách. Stopy nejstaršího osídlení představuje několik úlomků kanelované keramiky badenské kultury z pozdní doby kamenné, starých asi 4500 let.

Farský kostel navštívení Panny Marie

Historie kostela sahá do 14. století, kdy ho dal postavit pan Považskobystrického hradu a panství Ján Podmanický. Byl postaven v gotickém slohu jako jednolodní s polygonálním uzávěrem presbytáře a představěnou věží. V roce 1913 - 1914 byla věž zastřešena cibulovou konstrukcí barokního tvaru. K zásadní přestavbě kostela na moderní trojlodní stavbu se dvěma věžemi se přistoupilo v roce 1940. Z původní stavby zůstal zachováno presbytář, věž a severní část obvodového zdiva lodi. Novodobá vitrážová okna jsou zhotovena podle návrhu Vincence a Víry Hložníkovcov z roku 1951. Ve vestibulu kostela jsou ve zdi zabudované epitafy - renesanční epitaf Rafaela Podmanického z roku 1558, pozdně renesanční epitafy Zikmunda Balassa a jeho manželky kněžny Alžběty Zborowski z období kolem roku 1620 se zlomky karyatid.

Kaplnka sv. Heleny

Nachází se na kopci nad městem ve výšce 391 m nad mořem a pochází z roku 1728. Je to jednolodní stavba s rovným uzávěrem presbytáře, za kterým se nachází barokní věž. Kaple se nachází na moderním sídlišti Rozkvět, přesto je romanticky obklopená lípami, z nichž jedna má 250 let. Je snadno přístupná z města MHD č.. 10 a 11. Konají se zde pravidelné bohoslužby.

Vlastivědné muzeum v Považské Bystrici

Sběrnou oblastí muzea jsou okresy Považská Bystrica a Ilava. Sbírkový fond muzea obsahuje více než 27 000 sbírkových předmětů. Expoziční a výstavní prostory muzea jakož i přírodovědné pracoviště muzea se od září 2005 nacházejí v menším renesančním kostele v obci Jasenica (vzdálené od Považské Bystrice 12 km), který byl v letech 2004-2005 rekonstruován z finančních prostředků EU.

Otvírací hodiny: Úterý – Pátek: 08 – 16 hod., Sobota – Neděle 12 – 17 hod.

 

Považský hrad – zřícenina

Byl postaven koncem 13. století jako odpověď na vpád Tatarů v roce 1242 na Slovensko. Uherský král, Bela IV. dal tehdy postavit několik kamenných hradů v Pováží. První písemná zmínka o hradě Bystrica je z roku 1316. Královský hrad byl spravován stanovenými kastelány. V roce 1623 vyhořel a od té doby je z něho zřícenina.

Cesta na Hrad

Železniční tratí č.120 Bratislava - Žilina, stanice Považská Bystrica. Ze železniční stanice v Povážské Bystrici po modré značce do obce Orlové. Kolem zámečku ze 17. století na Podhradské louky a Lopatinu. Po žluté značce sestup k hradu Bystrica. Ze značeného chodníku jen asi 100 m na vrchol bradla s hradem. Nabízí se pěkný výhled na Vážskou kotlinu od Považské Bystrice až po Bytču. Na druhé straně Váhu malebný Velký a Malý Manín, které rozděluje Manínska tiesňava. Sestup po žluté do Považského Podhradia. Zpátky do Považské Bystrice lze využít příjemný chodník mezi kanálem a Váhom na Orlovský most.


GPS:

49°7'5.63"N 18°26'29.493"E


EU
Bílé Karpaty
TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, Z PROSTŘEDKŮ FONDU MIKROPROJEKTŮ SPRAVOVANÉHO REGIONEM BÍLÉ KARPATY