SMO VM Turistické zajimavosti > Přílepy

Turistické zajimavosti

Přílepy

Přílepský zámek

Původní tvrz byla přestavěna za působení rodu Seilernů v roce 1852. Současnou podobu zámek získal další přestavbou v roce 1885. V držení rodu Seilernů byl až do roku 1945, kdy byl zestátněn. Přilehlý park vznikal v letech 1850-1892. V současnosti je upraven a nachází se v něm mnoho vzácných stromů. Zámek i park patří mezi chráněné památky.

EU
Bílé Karpaty
TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, Z PROSTŘEDKŮ FONDU MIKROPROJEKTŮ SPRAVOVANÉHO REGIONEM BÍLÉ KARPATY