SMO VM Turistické zajimavosti > Šaumburk

Turistické zajimavosti

Šaumburk

Zřícenina hradu Šaumburk a Zubřič neboli Nový Šaumburk – Z původních hradů se dochovaly jen obrysy. V čele hradu je rozsáhlý hluboký šíjový příkop a kamenné ostění dveří vyhrabané amatérskými kopáči. Hrad Šaumburk byl postaven v 2. pol. 13. stol. Od pol. 14. stol. je hrad opuštěn a byl postaven opodál menší nový Šaumburk, jehož náklady na údržbu byly nižší.

EU
Bílé Karpaty
TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, Z PROSTŘEDKŮ FONDU MIKROPROJEKTŮ SPRAVOVANÉHO REGIONEM BÍLÉ KARPATY