SMO VM Turistické zajimavosti > Slavičín

Turistické zajimavosti

Slavičín

Městské muzeum Slavičín

Významnou expozicí muzea jsou archeologické nálezy ze Slavičínska a okolí. Zde je možno si prohlédnout exponáty dokreslující obraz doby kamenné, ale i nálezy, které jsou poměrně mladší, zejména z období středověku. V muzeu najdeme dokumenty o historii města, letecké bitvě v roce 1944 aj. Vážným zájemcům je dovoleno nahlédnout i do různých písemností vztahujících se k jednotlivým expozicím.

Provoz muzea: Středa 13-16, Neděle 14-17

květen - září otevřeno také v pátek od 13 do 16 hodin

dospělí: 30,- Kč/osoba 

děti do 15 let, studenti, důchodci a držitelé průkazu ZTP: 15,- Kč/osoba

hromadné výpravy nad 15 osob, školy: 10,- Kč/osoba

děti do 6 let zdarma

 

Bařinova samota

Bařinova samota se nachází mezi Slavičínem a obcí Lipová. Jedná se o podmáčenou louku v nivě potoka. Vyskytuje se zde populace chráněných orchidejí - prstnatce bezového. Svým charakterem je tato lokalita na Slavičínsku ojedinělá.

 

Studánka Tatarka

Studánka Tatarka je skryta ve vysoké bučině. Její historie sahá do 17. století, do období turecko-tatarských vpádů. V roce 1663 zde tábořilo několik tisíc těchto nájezdníků. Jejich násilný průnik na území Moravy Vlárským průsmykem byl spojen s těžkým drancováním spousty měst a vesnic, Slavičín nevyjímaje. Po tomto plenění zůstala oblast jihovýchodní Moravy zcela pustá a její následná kolonizace byla problematická. Název studánky je od těchto nájezdníků odvozen. Tatarka se nachází na lipovské straně. Na nevšovské straně je další studánka nazvaná Kubince, což je současně pramen Nevšovky. Mezi těmito studánkami se nachází významná archeologická lokalita s mnoha slovanskými mohylami. Někteří odborníci se domnívají, že tento zdroj pitné vody využívali již staří Slované v období Velké Moravy. Tato lokalita se nachází v těsné blízkosti katastrální hranice mezi Nevšovou a Lipovou.

Pivečkův lesopark, Slavičín Lukšín
 

  Pivečkův lesopark v lokalitě Po Obruby založený v r. 1936 rodinou Pivečků (majitelů obuvnické firmy). Zrekonstruován a slouží k trávení volného času a odpočinku (dětské hřiště, plastiky) Pro radost dětem i dospělým vyrostl v nádherné krajině Bílých Karpat, na severozápadním okraji města Slavičína, lesopark. Obnovený Pivečkův lesopark, původně majitele továrny na obuv JAPIS pana Jana Pivečky ze Slavičína, se nachází ve čtvrti Lukšín. Je přístupný od ulice K Parku. Kromě vybudování základního mobiliáře lesoparku jako jsou lavičky, oplocení, dětské hřiště aj. jsou zde od roku 1994 umísťována sochařská díla, která vznikají v rámci sochařského sympozia. Hlavním iniciátorem vzniku obnoveného lesoparku (za první republiky známé místo oddechu) byl pan Jan Pivečka (+ 2004), syn původního majitele, jehož Nadace Jana Pivečky přispívá na obnovení lesoparku. 

GPS:
49°5'22.627"N 17°52'30.456"E


EU
Bílé Karpaty
TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, Z PROSTŘEDKŮ FONDU MIKROPROJEKTŮ SPRAVOVANÉHO REGIONEM BÍLÉ KARPATY