SMO VM Turistické zajimavosti > Šumice

Turistické zajimavosti

Šumice

Muzeum, jež se nachází v budově pošty v horním patře, které bylo k tomuto účelu nově zrekonstruováno, má ukázat život našich předků a zachytit tak jejich poslední odkazy, které postupně mizí z našeho uspěchaného života. V celém muzeu bylo nashromážděno asi 420 muzeálií (jejich počet neustále roste), které jsou vystaveny ve 3 místnostech v tematicky oddělených expozicích: 1. místnost je jakousi obdobou „jizby“, která byla v dřívějších dobách hlavní obytnou místností každého domu, 2. místnost je věnována šumickému kroji a jeho podobám v různých životních situacích, např. svatba nebo pohřeb a poslední část je tzv. „hospodářská místnost“, v níž jsou umístěny předměty, které pomáhaly lidem v jejich obživě zemědělstvím a řemeslem.

Otevírací doba: středa 10 – 11 hod, 16 – 17 hod, neděle 15 – 17 hod.

www.sumice.cz

GPS:

49°1'44.087"N 17°43'25.098"E


EU
Bílé Karpaty
TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, Z PROSTŘEDKŮ FONDU MIKROPROJEKTŮ SPRAVOVANÉHO REGIONEM BÍLÉ KARPATY