SMO VM Turistické zajimavosti > Trenčianské Bohuslavice

Turistické zajimavosti

Trenčianské Bohuslavice

Obec je známá barokní kaplí, jejíž Rokoková výzdoba patří mezi nejcennější tohoto druhu na Slovensku. Kaple slouží nyní jako kostel a je pozůstatkem někdejšího zámečku šlechtického rodu Erdödyovcov a pochází z roku 1763. Zámeček byl zbořen v roce 1908, ale kapli se podařilo zachránit, když ji odkoupila bošácká římskokatolická farnost. Autorem fresek v kapli je proslulý vídeňský umělec A. Maulbertsch. Ve skleněné rakvi vidno mumifikované mrtvolu rytíře Bohuslava, kterého podle lidového podání Turci zbili a napolo hodili do blízkého potoka. Zachránili ho a on dal z vděčnosti lidu pozemky, na kterých vznikla později obec, která dostala podle něj jméno - Bohuslavice.

EU
Bílé Karpaty
TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, Z PROSTŘEDKŮ FONDU MIKROPROJEKTŮ SPRAVOVANÉHO REGIONEM BÍLÉ KARPATY